مشخصات آماری فصلنامه 

   8
   14
   142
   225
   163,725
   147,078
   1152.99
   1035.76
 732
   366
   119
   16
   385
   8
 
 
 167

 

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

نشریه هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 
راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول
را مطالعه فرمایید.


************************************************************* 

 پیشینۀ نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­ موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی ـ پژوهشی از فصلنامه حقوق جدا شده و به­ طور مستقل منتشر می­‌شود. آیین‌نامه فعلی نشریات علمی مصوب 1398/2/2 ضمن حذف تقسیم‌بندی نشریات به علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، و قرار دادن این دو دسته تحت عنوان واحد «نشریات علمی»، این نشریات را موظف به درج نوع مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه و...) در صفحه اول هر مقاله نمود. این نشریه، تنها اقدام به انتشار مقالات « پژوهشی » می‌نماید.

************************************************************* 

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌یاب و پایگاه‌های داده معتبر به بررسی اصالت مقالات دریافتی می‌پردازد.

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

 

شماره جاری: دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 296-1 

2. فقه کیفری تکلیف مدار و دگرگونی پارادایمی

صفحه 19-1

10.22059/jqclcs.2021.296223.1522

رحیم نوبهار؛ علی رفیع زاده؛ محمدجعفر حبیب زاده


8. امکان‌سنجی کاربرد معامله‌ی اتهام در جرایم اقتصادی

صفحه 179-151

10.22059/jqclcs.2021.291422.1492

سید علیرضا آیت؛ حسن عالی پور؛ بتول پاکزاد؛ محمود صابر