شماره‌های پیشین نشریه

 

مشخصات آماری فصلنامه 

   7
   13
   129
   209
   152,747
   137,608
   1184.09
   1066.73
 705
   334
   118
   17
   383
   8
 
 
 164

 

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

نشریه هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 
راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول
مطالعه شود.


************************************************************* 

 پیشینۀ نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­ موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی ـ پژوهشی از فصلنامه حقوق جدا شده و به­ طور مستقل منتشر می­‌شود. آیین‌نامه فعلی نشریات علمی مصوب 1398/2/2 ضمن حذف تقسیم‌بندی نشریات به علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، و قرار دادن این دو دسته تحت عنوان واحد «نشریات علمی»، این نشریات را موظف به درج نوع مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه و...) در صفحه اول هر مقاله نمود. این نشریه، تنها اقدام به انتشار مقالات « پژوهشی » می‌نماید.

************************************************************* 

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبر به بررسی اصالت مقالات دریافتی می پردازد.

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

 

شماره جاری: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-568 

8. نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری

صفحه 415-438

10.22059/jqclcs.2021.81045

سهام صداقتی؛ حسن عالی پور؛ کریم صالحی؛ مهدی دهشیری