تماس با ما

 

 

 

*  تلفن تماس:       61112530  - ساعات تماس بین 8:30  تا  12:30

 

 * پست الکترونیکی:     clcs@ut.ac.ir

 

 * آدرس وب سایت:    jqclcs.ut.ac.ir

   

* آدرس پستی:    تهران - انقلاب - دانشکده حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه تهران -

                     دفتر مجله - اتاق 413 - کدپستی 1417614411

 

 


CAPTCHA Image