کلیدواژه‌ها = تروریسم
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22059/jqclcs.2019.73341

محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی


2. ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

دوره 2، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 257-286

JQCLCS-201510-1065

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ داود اسلامی