چکیده انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jqclcs.2020.78725

چکیده

Abstracts

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abstracts

چکیده انگلیسی