ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

در سال‌های اخیر ضمانت‌اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت‌گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام‌بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده‌اند. برای پاسخ‌گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته‌های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت‌اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه‌محور، کم‌اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت‌اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی‌های آن، مواردی هستند که شاخص‌های التزام به بازپروری را کم‌رنگ جلوه می‌دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه‌های تجربه‌محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rehabilitation Approach in Sentencing Juvenile Offenders

نویسنده [English]

  • azade sadeghi
Mazandaran university
چکیده [English]

In Recent years, Juveniles Criminal Justice in many countries is under the influence of rehabilitation policies and attempts have been made to avoid harsh punishments. In Iranian criminal justice, this approach has led to new developments. In this regard, the fundamental question is that how much policymakers committed to the policy of rehabilitation children and juvenile offender? Qualitative content analysis of criminal law and nonparticipator observation (20 sessions) are used to answer that question. Results of research represent a confusion in sentencing process based on which rehabilitation model has not yet become the dominant model in this field. Sentencing based on severity of crime, emphasizing the custodial facilities(institutes) as the major sanction, lack of using evidence based sanctions, insignificance of rehabilitative and therapeutic aspects of sanctions and inadequate attention to community sentences and its shortcomings are some issues that shows weakness of rehabilitation idea. so it is necessary to use evidence based sentences, enrich theoretical approach and provide the implementation context for improving rehabilitative nature of juvenile sentencing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juvenile Offender
  • Sentencing
  • Custodial Institute
  • Community Sentences
  • rehabilitation