قربانیان سرقت هویت در فضای سایبر با تاکید بر نظام کیفری آمریکا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

چکیده

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده‌ای مجرمانه است که به‌واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می‌شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف‌های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Victims of identity theft in cyber space with emphasis on the experience of USA’s criminal system

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Ali Ebrahimniya 2
1 Associate Professor the faculty Islamic Knowledges and Law the University Imam Sadiq(a.s)
2 MA of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Identity theft in cyber space is a criminal phenomenon which has emerged vastly due to development of virtual space in different countries including Iran but because of significant legal and technical weaknesses in controlling this crime, it has brought many losses for the country. Identity theft in cyber space just like identity theft in physical space has many victims who are subject to variant losses, but the number of victims and forms and amount of losses differs between two kinds. But what are the losses caused by this crime and how should they be compensated? What is the role of the victims and what are the difficulties in identifying them? This research will try to define the victims and their subsequent direct and indirect losses using a descriptive method and it will discuss problems in identifying victims, different ways of compensation of losses and the role of victims and other involved parties in emergence of the crime which are going to be studied comparatively and analytically in this article based on the experience of United states of america’s criminal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity theft
  • cyber space
  • victims of identity theft
  • compensation of losses