کلیدواژه‌ها = جرم اقتصادی در ایرانف تعریف ساختاری از جرم اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

دوره 2، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-69

JQCLCS-201506-1031 (R1)

1- جعفر حسنی؛ نسرین مهرا