کلیدواژه‌ها = کیفرگرایی عمومی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رهبران سیاسی اجتماعی در تعدیل سطح کیفرگرایی عمومی؛ مطالعۀ موردی کیفر مرگ

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-207

10.22059/jqclcs.2019.73354

سید منصور میرسعیدی؛ حسین محمد کوره پز